راه وصول چک برگشتی

عکس   راه وصول چک برگشتی

وصول چک از طریق کیفری، حقوقی و وصول چک از طریق اداره ثبت سه مورد از راه‌های وصول چک برگشتی است که در این میان وصول چک از طریق کیفری مورد است. در این روش فرد دارنده چک باید ظرف مدت 6 ماه بعد از تاریخ صدور چک، آن را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند. در ادامه سایر جزئیات لازم را مرور می‌کنیم.

در سال‌های اخیر چک به یکی از پرکاربردترین ابزارهای معامله و مبادلات کالا تبدیل شده است و به دلیل گستردگی استفاده، از اهمیت ویژه‌ای نزد بازرگانان و مبادله‌گران برخوردار است. به همین دلیل عدم تعهد پرداخت بدهی و وصول چک در زمان مقرر نیز جزو پر چالش‌ترین و پرتکرارترین دعاوی حقوقی و کیفری محسوب می‌‌شود. در بسیاری از موارد چالش‌های وصول چک برگشتی به ناآگاهی و عدم اطلاع مردم از قوانین جدید و روش‌های وصول چک برمی‌گردد که وکیل مشهد می‌تواند در حل کردن این چالش‌ها و مشکلات کمک شایانی به شما کند. در این مطلب سعی داریم تا راه وصول چک برگشتی را برای شما توضیح دهیم تا قسمتی از سوالات شما بر طرف شود.

شرایط برگشت خوردن چک

وصول چک برگشتی راه‌های مختلفی دارد اما قبل از پرداختن به روش وصول چک برگشتی بهتر است بدانید در ابتدا تحت چه شرایطی چک برگشت می‌خورد. اگر شما برای معاملات خود در ازای طلبکاری چک دریافت کردید و چک شما در موعد مقرر نقد نشده، می‌توانید در شرایط زیر درخواست برگشت زدن چک را انجام دهید:

  • در شرایطی که صادرکننده درخواست کرده باشد تا چک وصول نشود.
  • در صورتی که حساب صادر کننده چک موجودی کافی برای وصول طلبکاری شما را نداشته باشد.
  • در حالتی که حساب صادرکننده چک مسدود باشد.
  • تحت شرایطی که صادرکننده چک مشخصات چک را به درستی و وضوح وارد و تنظیم نکرده باشد و بانک از پرداخت مبلغ به شما خودداری کند.

تحت شرایطی که در بالا اعلام شد شما می‌توانید در جهت دریافت جریمه چک برگشتی، چک بی محل را برگشت بزنید.

عکس شرایط برگشت خوردن چک

شیوه‌های وصول چک برگشتی

راه‌های وصول چک برگشتی متعدد و پیچیده هستند و برای کسب اطلاعات در مورد هریک از این راه‌ها و انتخاب و سریع‌ترین روش باید با وکیل حقوقی در مشهد مشورت کنید. راه برای وصول چک برگشتی به سه روش اصلی تقسیم می‌شود که در ادامه می‌توانید با هر یک از این روش‌ها آشنا شوید.

وصول چک برگشتی از طریق اداره ثبت

وصول چک برگشتی از طریق اداره ثبت شباهت‌هایی به روش کیفری دارد. برای مثال مهلت برگشت زدن چک با استفاده از روش اداره ثبت برای دریافت حق و حقوقتان تنها شش ماه است. این بدین معنا است که فرد گیرنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول چک، گواهی عدم دریافت وجه را دریافت کند. در این روش با استفاده از تشریفاتی خاص می‌توانید از شخصی که چک را صادر کرده شکایت کنید اما نمی‌توانید هیچ شکایتی از ضامن و ظهر نویس چک به عمل آوردید.

 

وصول چک برگشتی از طریق کیفری

دومین روش وصول چک برگشتی استفاده از روش کیفری است. در این روش شما باید به دادگاه مراجعه کرده و لازم است تا ظرف شش ماه پس از تاریخ وصول چک آن را برگشت بزنید تا بتوانید اقدامات بعدی را انجام دهید. 

اگر فرد بدهکار ظرف مدت شش ماه گواهی عدم پرداخت وجه چک را دریافت نکند دیگر نمی‌توانید چک را با استفاده از روش کیفری وصول کنیید. باید بدانید که در روش کیفری، شما فقط می‌توانید از صادر کننده چک شکایت کرده و نمی‌توانید از ضامن و ظهرنویس چک شکایت کنید. علاوه بر این باید توجه داشته باشید که در برخی موارد چک‌هایی با شرایط چک‌های سفید امضا، مشروط، بدون تاریخ، موعددار و چک تضمین را نمی‌توانید با استفاده از روش کیفری وصول کنید.

عکس شیوه‌های وصول چک برگشتی

وصول چک برگشتی از طریق حقوقی

روش سومی در میان راه‌های وصول چک برگشتی وجود دارد که افراد با استفاده از آن می‌توانند مبلغ چک برگشتی را دریافت کنند و این راه استفاده از روش حقوقی است. در این روش شما باید ظرف مدت 15 روز، 45 روز یا 4 ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم دریافت مبلغ را از بانک دریافت کنید. دلیل این که مدت زمان متفاوتی برای دریافت این گواهی اعلام شده، محل صدور چک است. پس از دریافت این گواهی می‌توانید به دادگاه‌های مربوطه در حوزه‌ ای که گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده‌اید، مراجعه کنید و دادخواست خود را علیه صادر کننده چک تنظیم کنید. توجه داشته باشید که برای تنظیم دادخواست، باید هزینه آن را پرداخت کنید و طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به میزان 5/3 درصد خواسته در مرحله بدوی در دادگاه عمومی، 5/2 درصد در مرحله بدوی در شورای حل اختلاف و 5/4 درصد محکوم به در مرحله تجدیدنظرخواهی و واخواهی است. همچنین باید بدانید که شما می‌توانید تمامی چک‌ها را با استفاده از روش حقوقی پیگیری کنید اما با پیگیری از این طریق روش کیفری دیگر برای شما غیرقابل اجرا خواهد بود و تنها می‌توانید از همین روش برای وصول چک برگشتی خود استفاده کنید. در ادامه یک نمونه دادخواست حقوقی که به دادگاه عمومی مشهد تقدیم شده و همچنین یک نمونه رای دادگاه حقوقی را به شما ارائه می‌دهیم.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی 

ریاست محترم دادگاه های عمومی مشهد

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می‌رساند خوانده محترم آقای/ خانم ……… در تاریخ ……. اقدام به صدور یک فقره چک به شرح ستون خواسته در وجه موکل نموده اند که در تاریخ یاد شده با مراجعه ایشان به بانک محال الیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده. با عنایت به مراتب فوق مستدعی است دستور فرمایید ضمن صدور قرار تامین خواسته،وجه چک و کلیه خسارات دادرسی به موکل پرداخت شود.

نمونه رای دادگاه حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک

در خصوص دعوی …….. با وکالت آقای ……. وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ……… فرزند ……… به خواسته مطالبه مبلغ …… موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره …… عهده حساب جاری ….. بانک …. شعبه …. حقوقی مشهد با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی، با التفات به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد و با عنایت به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198،502،515،519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ……..  بابت اصل خواسته و مبلغ …….. ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به لحاظ خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد و همچنین خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس تغییر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی راجع به اصل خواسته از زمان اخذ گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم مورخ ………. لغایت ایصال محکوم به در حق خواهان صادر می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.

رئیس شعبه دادگاه عمومی مشهد

 

جمع بندی

در این نوشته سعی کردیم تا شما را با ‌ را‌های وصول چک برگشتی که از نظر قانونی وجود دارد آشنا کنیم. همچنین گفته شد تحت چه شرایطی چک برگشت می‌خورد و در صورت انتخاب هریک از روش‌ها شما باید چه اقداماتی را در جهت وصول آن انجام دهید. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد راه وصول چک برگشتی با توجه به شرایط آن و بهره‌گیری از دانش یک وکیل با تجربه و حاذق می‌توانید روی موسسه وکلای علیرضا قدیری حساب کنید. در این موسسه حقوقی جمعی از وکلای متخصص و با تجربه گرد هم آمده‌اند و شما می‌توانید مشکلات حقوقی و کیفری خود را با آن‌ها در میان بگذارید. همچنین می‌توانید اطمینان داشته باشید که این وکلای متخصص تا به دست آمدن نتیجه مدنظر شما در کنارتان خواهند بود. برای دریافت مشاوره حقوقی می‌توانید از 9 صبح تا 9 شب با شماره تلفن ۰۹۱۵۵۹۰۹۵۴۹ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره