دعاوی حقوقی
دعاوی ملکی
دعاوی کیفری

دیه چیست

Alireza ghadiri

دعاوی کیفری

27 خرداد 1403

تصویری از بررسی حکم رابطه نامشروع در شرایط مختلف

بررسی حکم رابطه نامشروع در شرایط مختلف

Alireza ghadiri

رابطه نامشروع, دعاوی کیفری

27 خرداد 1403

تصویری از طلاق توافقی چیست

طلاق توافقی چیست

Alireza ghadiri

طلاق, دعاوی خانواده

26 خرداد 1403

تصویری از گرفتن حکم جلب مهریه و قوانین آن

گرفتن حکم جلب مهریه و قوانین آن

Alireza ghadiri

مهریه, دعاوی خانواده

23 خرداد 1403

تصویر از ناشزه چیست

ناشزه چیست

Alireza ghadiri

دعاوی خانواده

22 خرداد 1403

تصویری از نحوه انحصار وراثت مادر

نحوه انحصار وراثت مادر

Alireza ghadiri

ارث و انحصار وراثت, دعاوی حقوقی

21 خرداد 1403

تصویری از سند قطعی

فرق سند قطعی و وکالتی

Alireza ghadiri

دعاوی ملکی

20 خرداد 1403

تصویری از دلیل ارجاع به اداره سجل کیفری

دلیل ارجاع به اداره سجل کیفری

Alireza ghadiri

دعاوی کیفری

19 خرداد 1403

تصویری از انحصار وراثت چیست

انحصار وراثت چیست

Alireza ghadiri

ارث و انحصار وراثت, دعاوی حقوقی

18 خرداد 1403

تصویری از خرید و فروش ملک ورثه ای

خرید و فروش ملک ورثه ای

Alireza ghadiri

دعاوی ملکی

16 خرداد 1403

تصویری از شرایط قصاص قاتل

شرایط قصاص قاتل

Alireza ghadiri

دعاوی کیفری

15 خرداد 1403

تصویر از خطرات وکالت بلاعزل

خطرات وکالت بلاعزل

Alireza ghadiri

دعاوی حقوقی

15 خرداد 1403

تصویری از شرایط و مجازات ترک انفاق چیست

شرایط و مجازات ترک انفاق چیست

Alireza ghadiri

دعاوی کیفری

15 خرداد 1403

تصویری از تفاوت مبایعه نامه و قولنامه چیست

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه چیست

Alireza ghadiri

دعاوی ملکی, دعاوی ناشی از قراردادها

12 خرداد 1403

تصویری از اثبات جعل سند عادی

اثبات جعل سند عادی

Alireza ghadiri

جعل, دعاوی کیفری

10 خرداد 1403

تصویری از جرم جعل چیست

جرم جعل چیست

Alireza ghadiri

دعاوی کیفری, جعل

9 خرداد 1403

تصویری از جعل اسناد

جرم استفاده از سند مجعول

Alireza ghadiri

جعل, دعاوی کیفری

9 خرداد 1403

مشاوره حقوقی تخلیه ملک

Alireza ghadiri

خدمات ما, تخلیه, دعاوی حقوقی

8 خرداد 1403

مراحل و نحوه اثبات جعل مدارک

Alireza ghadiri

جعل, دعاوی کیفری

6 خرداد 1403

استعلام گواهی حصر وراثت

Alireza ghadiri

ارث و انحصار وراثت, دعاوی حقوقی

5 خرداد 1403

تقسیم‌نامه ارث

تقسیم‌نامه ارث

Alireza ghadiri

دعاوی حقوقی

3 خرداد 1403

مجازارت تهدید به مرگ

تهدید به مرگ و مجازات آن

Alireza ghadiri

دعاوی کیفری

1 خرداد 1403

تصویر بردن فرزند بدون اجازه شوهر

بردن فرزند بدون اجازه شوهر

Alireza ghadiri

حضانت فرزند, دعاوی خانواده

31 اردیبهشت 1403

نکات حقوقی خرید زمین

نکات حقوقی خرید زمین

Alireza ghadiri

خدمات ما, دعاوی ملکی

29 اردیبهشت 1403

رزرو وقت مشاوره