تفاوت دعاوی مالی و غیرمالی چیست

در این مطلب سعی داریم تفاوت دعاوی مالی و غیرمالی را برای شما بیان کنیم. تا پایان این مطلب با ما همراه باشید :

دعاوی مالی، مطالبه مال یا وجهی ست که مستقیما قابل ارزیابی می باشد مانند: مطالبه وجه چک، سفته و یا طلب ناشی از قراردادها و … و در دعاوی غیرمالی اگرچه منفعتی برای ذینفع قابل تصور است ولی مراد از طرح دعوای مالی، مطالبه وجه قابل ارزیابی نمی باشد بلکه اثر مستقیم دعوای انتفاعی را دربردارد و برخلاف دعاوی مالی اثر مستقیم طرح دعوا نمی باشد مانند دعوای رفع مزاحمت یا دعوای تنفیذ وصیت نامه.

آثار تفاوت دعاوی مالی و غیرمالی

در هنگام طرح دعوی ضروریست بدانیم که دعوا مالی ست یا غیرمالی، زیرا در صورتی که دعوا مالی باشد لازم است مطابق خواسته هزینه دادرسی پرداخت گردد و مضافا اینکه میزان خواسته در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده موثر می باشد  اما در دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی ثابت می باشد و نیاز به تقویم آن نیست.

چگونگی تشخیص  دعاوی مالی و غیرمالی :

در خصوص تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی نظریات مختلفی بیان گردیده که برای خوانندگان این مطلب، نیاز به دانستن آنها چندان ضروری نیست، لیکن راه توجه به رویه قضایی و تشخیص محاکم از دعاوی می باشد، زیرا در نهایت مرجع قضایی ست که با قبول دعاوی در زمره هرکدام از موارد فوق، تصمیم گیرنده می باشد. اما آنچه که قطعی ست هرنوع دعوایی که مستقیما منجر به اخذ مال یا وجهی گردد و بعبارتی آورده مستقیم برای ذینفع داشته باشد که همانا مال گفته شود اعم از منقول یا غیرمنقول در دسته دعاوی مالی می گنجد. در این دسته اگر خواسته، وجه نقد یا معادل آن باشد مانند مطالبه به ارز و یا سکه، ضروریست که قیمت خواسته مطابق دادخواست تنظیم گردد و اگر مالی باشد که قیمت آن محرز نبوده ولیکن در عرف عام به آن مالی می گویند می تواند توسط خواهان تقویم گردد. به غیر از موارد بالا هرنوع دعوائی در زمره دعاوی غیرمالی بوده و می بایستی هزینه دادرسی تعیین شده را برای آن پرداخت نمود.

در صورتی که در دعوائی شک بین مالی و غیرمالی بودن پدید آمد، اصل بر مالی بودن دعواست، زیرا فرض اصلی این است که بایستی از حقوق حاکمیت حمایت گردد و لذا در مورد شک به این اصل رجوع می گردد.

نگارش محتوا : علیرضا قدیری – وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره