حکم قاتل زیر 18 سال

تصویر از حکم قاتل زیر 18 سال

در ایران، حکم قاتل زیر 18 سال معمولاً بر اساس قوانین جزایی اسلامی ایران تعیین می‌شود که شامل احکام ویژه‌ای برای نوجوانان و جوانان است. طبق قانون، افراد زیر ۱۸ سال به دلیل نداشتن سن کامل قانونی، ممکن است از مجازات‌های سنگین‌تری مانند اعدام معاف باشند. بااین‌حال، آنها همچنان می‌توانند برای جرایم خود به تحمل دوره‌های طولانی توقیف در مراکز اصلاح و تربیت محکوم شوند.

پیرو این مباحث نخست لازم است بدانید که حکم جرم قتل عمد چیست. ضمن این نکات در چنین پرونده‌هایی وکیل مشهد، نقش مهم و کلیدی در بررسی پروسه اجرای حکم دارد.

در واقع در کنار تمام توضیحات و بررسی سن مسئولیت کیفری و اجرای قصاص دررابطه‌ با افراد زیر 18 سال، وکیل کیفری در مشهد می‌تواند با شواهد، بررسی پرونده و همین‌طور تطابق‌های سنی، این موضوع را بررسی و نتیجه مطلوب‌تری را برای شخص مرتکب جرم خلق کند.

اجرای قصاص در رابطه‌ با افراد زیر 18 سال

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، اصل بر عدم قصاص افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم تثبیت شده است. این اصل به‌منظور حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از اعمال ناعادلانه بر آنان به وجود آمده است. اما این اصل سه استثنا دارد: اولاً، اگر قاضی با بررسی مدارک و نظر متخصصان پزشکی قانونی به این نتیجه برسد که فرد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم از رشد و کمال عقل برخوردار بوده، می‌تواند حکم قصاص را صادر کند. دوماً، اگر فرد زیر 18 سال به خاطر انگیزه‌های واهی و ناچیز مانند انتقام شخصی مرتکب قتل شده باشد، ممکن است مشمول قصاص شود.

سوم این که اگر فرد زیر 18 سال در گذشته به جرم قتل عمد محکوم شده باشد و حکم قصاص او اجرا نشده باشد، در صورت ارتکاب جرم قتل عمد دیگر، ممکن است مشمول قصاص شود. اگر حکم قصاص برای فرد زیر 18 سال صادر شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که با بررسی دقیق پرونده، رأی صادره را تأیید یا نقض می‌کند. در صورت تأیید رأی، حکم قصاص اجرا می‌شود.

 • اصل بر عدم قصاص است

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، اصل بر عدم قصاص افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم تثبیت شد. این بند قانونی تأکید می‌کند که در صورتی که فرد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم باشد، قصاص از او نمی‌گردد. این تصمیم به‌منظور حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از اعمال ناعادلانه و ظلم‌آمیز بر آنان گرفته شده است. این اصل به کودکان حق حمایت و توسعه داده و در عین حال، به عدالت و تعادل در پیگیری قوانین جزایی کمک می‌کند.

 • ارکان استثنائات

اگرچه اصل بر عدم قصاص افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم تثبیت شده است، اما این اصل با سه استثنا همراه است که به تصویب قانون رسیده‌اند:

1. اثبات رشد و کمال عقل: در صورتی که قاضی با بررسی مدارک و نظر متخصصان پزشکی قانونی به این نتیجه برسد که فرد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم از رشد و کمال عقل برخوردار بوده، ممکن است حکم قصاص را صادر کند.

2. اقدام به جرم با انگیزه‌های واهی: اگر فرد زیر 18 سال به خاطر انگیزه‌های واهی و ناچیز مانند انتقام شخصی مرتکب قتل شده باشد، ممکن است مشمول قصاص شود.

3. سابقه محکومیت قطعی به نفس: در وضعیتی که فرد زیر 18 سال در گذشته به جرم قتل عمد محکوم شده باشد و حکم قصاص او اجرا نشده باشد، در صورت ارتکاب جرم قتل عمد دیگر، ممکن است مشمول قصاص شود.

این استثناها به‌منظور ایجاد تعادل در اجرای قانون و در نظر گرفتن شرایط خاص که ممکن است در برخی موارد ارتکاب جرم وجود داشته باشد، تصویب و اجرا شده‌اند.

 • روند رسیدگی

در جریان بررسی حکم قاتل زیر 18 سال، در صورتی که قاضی صدور حکم قصاص برای فرد زیر 18 سال را تصمیم دهد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. دیوان عالی کشور با دقت و دقت به بررسی پرونده می‌پردازد و رای خود را درباره تایید یا نقض حکم ابتدایی صادر می‌کند.

در صورتی که رای تاییدیه ارائه شود، حکم قصاص اجرا خواهد شد. این روند، اطمینان از اعمال عدالت و تضمین حقوق فردی را در مورد افراد زیر 18 سال تأمین می‌کند، زیرا تصمیم نهایی توسط دیوان عالی کشور اتخاذ می‌شود که ممکن است به اصلاح یا تایید حکم ابتدایی منجر شود.

 • قانون سن بلوغ

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، تعیین سن بلوغ برای دختران و پسران تغییر یافته است. بر اساس این قانون، سن بلوغ برای دختران به 9 سال قمری و برای پسران به 15 سال قمری تعیین شده است. این تعیینات بر اساس مبانی دینی و فرهنگی در جامعه صورت گرفته است و به‌منظور ایجاد تطابق با مفاهیم دینی و سنت‌های اسلامی انجام شده است. این تغییرات در قوانین مجازاتی نشان از تغییرات در نگرش به سن بلوغ و مسئولیت‌پذیری افراد دارد و با هدف اعمال عدالت و تنظیم روابط اجتماعی به وجود آمده است.

 • حکم مطلق

مبتنی بر اصل بر عدم قصاص افراد زیر 9 سال قمری برای دختران و زیر 15 سال قمری برای پسران به طور مطلق تثبیت شده است. به عبارت دیگر، در صورتی که فرد زیر 9 سال قمری (دختر) یا زیر 15 سال قمری (پسر) در زمان ارتکاب جرم باشد، قصاص از او اجرا نخواهد شد.

این تصمیم به‌منظور حفظ حقوق کودکان، رعایت اصول دینی و اخلاقی، و جلوگیری از اعمال ناعادلانه بر آنان گرفته شده است. این تغییرات در قانون مجازات اسلامی، نشان از توجه به حقوق افراد جوان و تضمین حقوق آنها در جامعه دارد که با هدف تحقق عدالت و اجتماعی‌کردن اصول‌دینی صورت‌گرفته است.

تصویر از قاتل زیر 18 سال

انواع مجازات‌ برای افراد زیر 18 سال

در پرونده‌های مجازات، مبتنی بر این که شرایط فرد از نظر سنی و روانی چگونه است و این آیا مرتبط با قتل عمد شده است، موضوع نهایی را دستخوش تغییرات مهمی می‌کند. در تمام این پرونده‌ها، لازم است که از یک وکیل مجرب کمک بگیرید تا بهترین نتیجه را با بررسی دقیق پرونده دریافت کنید.

 • مجازات‌های جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس برای افراد زیر 18 سال به دلایل فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله ارتکاب جرم به صورت ناشناخته یا ناشی از فرآیندهای شخصیتی در دوران جوانی. این مجازات‌ها معمولاً به‌منظور بهبود رفتارها و راهنمایی افراد جوان برای انتخاب مسیری متعادل‌تر در زندگی تعیین می‌شوند. برخی از مجازات‌های جایگزین حبس شامل خدمات اجتماعی، آموزش‌های رفتاری و مشاوره، کار در جوامع محلی، مسائل رفتاری و خدمات به جامعه می‌شوند.

هدف از این مجازات‌ها، افراد را از دسترسی به فعالیت‌های جنایی باز داشته باشند و آن‌ها را در یادگیری مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی مسالمت‌آمیز و موفق راهنمایی کنند. در همه موارد، تعیین مجازات‌های مناسب برای افراد زیر 18 سال نیازمند توجه به شرایط فردی و اجتماعی هر فرد است و باید با رعایت اصول عدالت و تربیتی انتخاب شوند.

 • مجازات‌های تربیتی و آموزشی

مجازات‌های تربیتی و آموزشی برای افراد زیر 18 سال معمولاً به‌منظور تقویت ارزش‌ها، مهارت‌ها و رفتارهای مثبت و حل مشکلات اجتماعی اعمال می‌شوند. این مجازات‌ها شامل روش‌های متنوعی مانند آموزش‌های رفتاری، کارگاه‌های مهارت‌آموزی، مشاوره‌های روانشناختی و اجتماعی، ورزش و فعالیت‌های بازسازی‌کننده می‌شوند. هدف از این مجازات‌ها، تقویت قدرت‌های فردی و اجتماعی فرد، ارتقای توانایی‌های حل مسئله، افزایش اعتماد به نفس و ایجاد ارتباطات مثبت با دیگران است.

از طرفی، این مجازات‌ها نیز می‌توانند به‌عنوان یک راهکار اصلاحی برای کاهش ریسک ارتکاب جرم در آینده بکار روند. اهمیت این مجازات‌ها در این است که به‌جای تمرکز بر تنبیه و انزوا، فرصتی برای یادگیری، رشد و توسعه فردی فراهم می‌کنند که به طور مستقیم به بهبود رفتار و توانایی‌های زندگی مسالمت‌آمیز فرد کمک می‌کنند.

 • شرایط اعمال قصاص برای زیر 18 سال

به‌جای اجرای قصاص در رابطه با افراد زیر 18 سال، سیستم‌های قانونی عموماً بر مجازات‌های تربیتی و ترمیمی تمرکز دارند که به افراد زیر 18 سال کمک می‌کنند تا مسئولیت‌پذیری را درک کنند، از اشتباهات گذشته خود یاد بگیرند و مهارت‌های ضروری برای زندگی مسالمت‌آمیز را توسعه دهند.

در مواردی که جرم جدی باشد، ممکن است اعمال ترکیبی از مجازات‌های تربیتی و ترمیمی به همراه محرومیت از آزادی برای یک مدت‌زمان محدود صورت بگیرد، اما همچنین تمرکز بر برنامه‌های تحت‌نظر و پشتیبانی روانی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است تا افراد زیر 18 سال فرصتی برای بازگشت به جامعه با موقعیت وضعیت بهتر و بهبود رفتارهایشان داشته باشند.

آیا زیر 18 سال‌ها قصاص می‌شوند؟

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجازات افراد زیر ۱۸ سال می‌تواند شامل قصاص شود، اما این موضوع بسیار پیچیده و بحث‌برانگیز است. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، سن تکلیف برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری است. پس از رسیدن به این سن، فرد در صورت ارتکاب جرمی که مشمول قصاص است، می‌تواند مورد مجازات قصاص قرار گیرد.

بااین‌حال، در سال‌های اخیر بحث‌هایی درباره اصلاح قوانین مرتبط با مجازات نوجوانان و جوانان و اعمال مجازات‌های کمتر سخت‌گیرانه صورت‌گرفته است.

قصاص زیر 18 سال در چه شرایطی اجرا می‌شود؟

با درنظرگرفتن تمام این توضیحات، لازم است اشاره گردد که حکم قاتل زیر 18 سال بر اساس شرایط، به گونه های مختلفی اجرا می گردد. اجرای قصاص در رابطه با افراد زیر 18 سال به صورت زیر است:

 • سن: 15 تا 18 سال: در جرائم موجب حد یا قصاص، اگر قاتل در زمان وقوع جرم، بین 15 تا 18 سال سن داشته باشد، مشمول مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
 • تشخیص عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن: دادگاه باید با بررسی نظر پزشکی قانونی و سایر شواهد، صحت عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن توسط قاتل را احراز کند.
 • شبهه در رشد و کمال عقل: درصورتی‌که در رشد و کمال عقل قاتل شبهه وجود داشته باشد، مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
 • موارد معافیت: در صورت احراز هر یک از موارد فوق، قاتل از قصاص نفس معاف می‌شود و به مجازات‌های جایگزین قصاص مانند دیه، حبس و سایر مجازات‌های مقرر در قانون محکوم می‌شود.

سن مسئولیت کیفری در ایران

سن مسئولیت کیفری در ایران که به آن سن جنایی نیز گفته می‌شود، سنی است که در آن فرد می‌تواند به دلیل ارتکاب جرم به طور قانونی پاسخگو باشد. طبق قوانین جاری ایران، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. این بدان معناست که پسران و دخترانی که به این سن رسیده‌اند، می‌توانند برای جرائمی که مرتکب شده‌اند، مانند بزرگسالان محاکمه شوند. این مسئله در ایران و کشورهای بین‌المللی موضوع پربحثی بوده است، زیرا بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالان اجتماعی، سن مسئولیت کیفری را بسیار پایین می‌دانند و خواستار تجدیدنظر در این قوانین هستند تا با استانداردهای بین‌المللی هم‌خوانی بیشتری داشته باشد.

تفاوت مجازات‌ اطفال و بزرگسالان

در ایران، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین مجازات‌هایی که برای اطفال (افراد زیر سن قانونی) و بزرگسالان در نظر گرفته می‌شود، وجود دارد. مفهوم اساسی این تفاوت‌ها بر اساس این ایده است که اطفال به دلیل نبود پختگی کامل فکری و عاطفی، نباید مانند بزرگسالان مجازات شوند.

1. مجازات‌های تربیتی برای اطفال: برای کودکان و نوجوانانی که جرایمی مرتکب می‌شوند، مجازات‌هایی با تمرکز بر تربیت و اصلاح رفتار در نظر گرفته می‌شود. این مجازات‌ها می‌تواند شامل قرار دادن در مراکز اصلاح و تربیت، برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای، و جلسات مشاوره باشد.

2. محدودیت‌ها در اعمال مجازات‌های سنگین: در حالی که بزرگسالان می‌توانند برای جرائم جدی مانند قتل، سرقت مسلحانه یا تجاوز به مجازات‌های سنگین مانند اعدام یا حبس طولانی مدت محکوم شوند، برای اطفال محدودیت‌هایی در اعمال چنین مجازات‌هایی وجود دارد. برای مثال، اعمال مجازات اعدام برای افرادی که جرم‌شان را در سن کمتر از ۱۸ سال تمام ارتکاب داده‌اند، ممنوع است، هر چند که در موارد نادری از این قانون تخطی شده است.

3. برخوردهای خاص در دادگاه‌های اطفال: دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم اطفال وجود دارد که تمرکز آن‌ها بر اصلاح و بازپروری است تا بر اعمال مجازات. قضات در این دادگاه‌ها آموزش‌های خاصی در زمینه روان‌شناسی کودکان و نوجوانان دیده‌اند و بیشتر مایل به اعمال روش‌های جایگزین برای مجازات هستند.

این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک سیستم قضایی که به خصوصیات روانی و تکاملی اطفال توجه دارد و هدف از آن اصلاح رفتار و جلوگیری از ورود دوباره آن‌ها به چرخه جرم است.

مسئولیت کیفری صغیر و مجنون در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی ایران، مسئولیت کیفری افراد تحت شرایط خاصی قرار دارد. برای صغیر (فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است) و مجنون (فردی که از نظر ذهنی قادر به تشخیص صحیح اعمال خود نیست)، قانون استثناهایی را قائل است.

بر اساس اصول کلی قانون مجازات اسلامی، صغیر و مجنون از مسئولیت کیفری معاف هستند؛ زیرا این افراد توانایی درک کامل عواقب اعمال خود را ندارند. در نتیجه، عدم رسیدگی به تکلیف شرعی و عدم کامل‌بودن قوای عقلی و تمییز در این افراد، موجب می‌شود که نتوان آنها را در محاکم قضایی به‌عنوان مجرم شناخت و مجازات‌های متعارف کیفری بر آنها اعمال نمی‌گردد. به‌جای این، تدابیر تربیتی یا درمانی برای آنها در نظر گرفته می‌شود تا از وقوع جرم در آینده توسط آنها جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزرو وقت مشاوره